Regulamin Franciszkańskiego Domu Rekolekcyjnego w Cieszynie.

 

1. Każdy przybywający do tutejszego na rekolekcje lub dni skupienia winien jest zameldować się na furcie klasztornej, gdzie należy pobrać klucze do pokoju i chip potrzebny do wchodzenia do domu.

2. Na zakończenie pobytu klucze, chip i wszystkie pożyczone materiały należy zdać furtianowi.

3. Opłatę za pobyt uiszcza się na furcie w pierwszym dniu pobytu.

4. Dom rekolekcyjny znajduje się przy klasztorze, na terenie którego klauzura (zakaz wchodzenia) znajduje się na korytarzu na pierwszym piętrze za oznaczonymi drzwiami i w salce rekreacyjnej zakonników.

5. W pomieszczeniach całego domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palić można na tarasie (I piętro).

6. Ewentualnych gości z zewnątrz prosimy, by przyjmować w jadalni.

7. Wszelkie usterki w pokojach mieszkalnych prosimy zgłaszać na furcie.

8. W pokojach nie należy używać grzałek i czajników. Gorące napoje można sobie przygotowywać w salce św. Michała Archanioła (salka nad zakrystią kościoła) lub w jadalni.

9. Nie należy wynosić naczyń i sztućców z jadalni i salki.

 

\"wykrzyknik\" WAŻNE

Z uwagi na bliskość granicy państwa istnieje możliwość nieoczekiwanego włączenia się roamingu w telefonach komórkowych, dlatego warto w swoim telefonie ustawić ręczny wybór sieci.

\"wykrzyknik\" STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE:

Każdy obywatel państwa strefy Schengen ma prawo do swobodnego wjazdu na terytorium innego państwa strefy. Nie są z tym związane żadne szczególne formalności. Co oznacza, że można przekroczyć granicę w każdym miejscu (o ile przepisy dla danego terenu nie stanowią inaczej np. parki narodowe, rezerwaty przyrody) i o dowolnej porze. O istnieniu granicy danego państwa informują tablice, które znajdą się w widocznych miejscach. Na granicach pomiędzy państwami strefy Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Podczas pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen powinniśmy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość - paszport lub dowód osobisty. Ta zasada dotyczy również dzieci.


Uwaga!
Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia, nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Saturday the 4th. OFM 2015.