KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH - FRANCISZKANÓW

ul. Szersznika 3 43 - 400 Cieszyn

+48 33 852 43 57 

email: franciszkanie.cieszyn [mapłka] gmail.com

Konto klasztorne: 1410 2013 90 0000 6202 0200 2863

 

 

KAPELAN SZPITALA ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE:

o. Natalis Falkus OFM +48 692 881 867

Saturday the 4th. OFM 2015.